poRUSZENIE – czasopisma literackie roczników 70. i 80.
[przyJAciele]
Szukając pojemnej formuły opisu dla czasopism literackich roczników 70. i 80., potraktuję przedmiot zainteresowań krótką niby-definicją... Widzę je bowiem jako miejsce debiutu, kolejnych publikacji i jakkolwiek rozumianej promocji autorów poezji, prozy, eseistyki oraz krytyki literackiej i recenzenctwa. [...]
Moje rozważania skupiają się na profilu periodyków, programie oraz zasługach dla promocji przedstawicieli roczników 70. i 80. Tytuły zostały podzielone na dwie grupy – ze względu na ważność w promowaniu i kształtowaniu trendów w młodej literaturze. Obszerną charakterystykę zamieściłem przy tytułach, mających duże zasługi („FA-art”, „Lampa”, „Portet” „Pro Arte”, „Studium”, „Topos”) , a krótkie informacje o takich, którzy po prostu są/byli, a mogli/by się wykazać póki czas (pozostali). W roztrząsaniach interesuje mnie przede wszystkim profil ich działalności, miejsce powstawania i zakres geograficzny, charakter środowiskowy, towarzyski lub programowy.
25 Mar 2007 by Tomasz Charnas

Artziny – wyrazy czasem piśmiennej młodości
[DO historii LITERATURY]
Czym jest artzin (art magazine)? Mówiąc najprościej: to pismo robione własnym sumptem przez zapalonych literatów bądź propagatorów jakiegoś zjawiska [...], druk ulotny, nielegalny. Ale też rodzaj czasopisma alternatywnego, będący – co ważne dla roczników 70. – wyrazem buntu przeciwko dominującemu dyskursowi, sprawdzonym obiegom literackim, selekcji tematów i osób młodych w mediach wysokonakładowych czy zinstytucjonalizowanych. Redaktorzy i autorzy zinów świadomie i celowo występują poza oficjalnym obiegiem artystycznym, publicystycznym. Obecnie można uznać ich działalność za skończoną – zastąpiły je mniej lub bardziej profesjonalnie przygotowywane pisma i witryny internetowe. Gatunek zwany artzinem jest na wymarciu. Ślady i wyrazy ostatniego tchu można znaleźć w sieci w postaci plików do ściągnięcia.
18 Mar 2007 by Tomasz Charnas

Banalizm – w młodej literaturze?
[DO historii LITERATURY]
Termin „banalizm” wprowadził do krytycznego obiegu Paweł Dunin-Wąsowicz. Według pomysłodawcy miałby on oznaczać „nurt w najnowszej literaturze polskiej przejawiający się celowym pisaniem tekstów nieinteresujących”. Określenie zostało użyte (a właściwie dopisane przez szefa Lampy i Iskry Bożej) jako nadtytuł (Banalizm?) tłumaczenia tekstu Michaela Fleischera Overground..., który wieńczył okazjonalnie wydaną antologię Xerofuria. Niemiecki badacz polskiej literatury alternatywnej scharakteryzował w nim jeden z obszarów twórczości zinowej i dał przyczynek do Duninowego pojęcia.
18 Mar 2007 by Tomasz Charnas

Liryczny danse
[Książki - glosy, myśli]
Piotr Macierzyński, Odrzuty, Kraków 2007

Tomik rejestruje upadki i wzloty transgresyjnej świadomości, operuje wycinkami fizjognomii. Chociaż poeta nadal przywdziewa maski, gra cudze i własne role (rodzaj żeński, „ten ktoś”, kolejne wydania niepoprawnej męskości), bada inne obszary dialektyki – liryczne stany skupienia. Otwarcie pyta o sens pisania, jego egzystencjalny wymiar. Zamiast sprawdzonej narracyjności widać tu przebłyski sytuacjonizmu, punktowanie doświadczeń i osobistych wyrzutów. Autor nieustannie podważa stan rzeczy i sytuacji estetycznej poprzez mnożenie ironicznych konceptów czy rozbijających tok myślenia puent.
Macierzyński występuje jako poeta niecierpliwy, ale jego Odrzuty wypadnie czytać jako paradoksalne akty kontemplacji.
02 Mar 2007 by Tomasz Charnas

Pora Poezji 2 – Kraków
[Aktualności - zaproszenia]
2. festiwal poezji

Pierwsza w 2007 roku odsłona festiwalu Cztery Pory Książki.
Impreza organizowana przez Instytut Książki wspólnie z lokalnymi partnerami.
01 Mar 2007 by Tomasz Charnas

<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Następne >>