Czerwony staje na wysokości zadania
[debiuTY]
Od Redakcji:
Sposób cytowania – na jawie i skrycie – jest zamierzony w dopuszczonym do publikacji tekście, mimo że perfidnie gwałci prawa autorskie. Podobieństwo do znanych wydarzeń i osób z kolei nie stało się dziełem przypadku pieska przydrożnego, a celem wyznaczonym i zmierzonym nad wyraz precyzyjnie. Żadnych honorariów, wierszówek ani odszkodowań za straty moralne nie wypłacamy. Trzeba było się zastanowić „przed”… Wybrani mężczyźni zwykli robić to „po”, jak już s/kończą (się) – dlatego są tak łatwo (roz)poznawalni po końcówkach!
02 Apr 2006 by Tomasz Charnas

Oświadczenie Męskiej Szowinistycznej Świni
[Książki - glosy, myśli]
Helen Fielding, Dziennik Bridget Jones, Warszawa 2001


Ja, męska szowinistyczna świnia, przyznaję, że zbłądziłem – zaliczyłem płód Helen Fielding, obchodząc się z nim jak ze śmieciem. Wystarczyła jedna noc, abym bestialsko dobrał się do Bridget Jones i jej dziennika, przeleciał od początku do końca, a następnie wyrzucił tę zdobycz z mojej pamięci.
Jako ograniczony umysłowo i nie liczący się z uczuciami kobiet członek społeczeństwa nie doceniłem walorów intelektualnych pań Fielding i Jones. Liczę jednak na przebaczenie licznego grona rozjuszonych feministek, które nie przywykły przyjmować do wiadomości racjonalnych argumentów krytyki literackiej płci brzydkiej i kupiły już miliony egzemplarzy „inteligentnie zabawnego dziennika” (określenie wydawcy bez jaj).
30 Mar 2006 by Tomasz Charnas

Amerykanizacja Edyty, albo: O tym, jak przeinaczałem Perłę
[SZTUczKA]
Twórcy często szukają natchnienia do pisania u innych autorów; intertekstualność kusi młodych ponowoczesnych bez pomysłów lub z ich nadmiarem. Ja nawiązuję kontakty z obcą spuścizną jawnie i z premedytacją. Kiepski ze mnie tłumacz literalny, więc mogę dać upust swoim (anty)estetycznym skłonnościom, parafrazując teksty podniecająco wyśpiewywane przez kuszącą odzieniem (i warunkami) diwę. Płody tej działalności nie zadowolą wszystkich, ale głodny sukcesu pseudoartysta – jak ja – gotów jest zaryzykować.
30 Mar 2006 by Tomasz Charnas

PodSUMOWANIE (się) Karola M.
[Recenzje - inne]
Karol Maliszewski, Nowa poezja polska 1989–1999.
Rozważania i uwagi
, Wrocław 2005


Tytuł książki Karola Maliszewskiego Nowa poezja polska 1989–1999 może sugerować, że mamy do czynienia z podręcznikiem historycznoliterackim bądź jakkolwiek rozumianą su(m)mą spostrzeżeń o poezji najnowszej. Byłoby to jednak myślenie pochopne i wydanie poniekąd błędnego osądu. Tę książkę – zawierającą, prawdę mówiąc, przede wszystkim nowe wersje szkiców publikowanych niegdyś w prasie kulturalno-literackiej – należy uznać raczej za podsumowanie (wszelkich) doświadczeń lekturowych noworudzkiego krytyka, poety i prozaika. [...]

W Nowej poezji polskiej spisał się jako kronikarz zdarzeń okołoliterackich i głosów à propos wierszy. Za to składam Karolowi Maliszewskiemu recenzenckie wyrazy uznania.
30 Mar 2006 by Tomasz Charnas

Festiwal „SZUM” w Krakowie (27 marca – 8 kwietnia: Bunkier Sztuki, Alchemia)
[Aktualności - zaproszenia]
Kolejna edycja festiwalu „SZUM – spotkania z językiem i kulturą” rozpoczęła się w Krakowie. W tym roku głównym tematem festiwalu są „Generacje w literaturze i filmie”.

Celem projektu jest porównanie pokoleniowych doświadczeń Niemców i Polaków. O generacjach dyskutować będą m.in.: Gerd Koenen, Jarosław Klejnocki, Marcin Baran, Jana Hensel, Michał Olszewski. W ramach projektu zostaną zaprezentowane filmy: „Planeta Brulion” w reż. Dariusza Gajewskiego, „Pokolenie ‘89” oraz „Dziennik.pl” w reż. Marii Zmarz-Koczanowicz, „Absolute gigantem” w reż. Sebastiana Schippera oraz „Generacja CKOD” w reż. Piotra Szczepańskiego, „Die innere Sicherheit” w reż. Christiana Petzolda.

Spotkania i prezentacje, które będą się odbywać w Bunkrze Sztuki – wstęp wolny.
28 Mar 2006 by Tomasz Charnas

<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Następne >>