Archipelag rynek

Przegląd czasopism:

– „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 50
– „Tygiel Kultury” 2006, nr 1–3
– „Opcje” 2006, nr 3Ostatnio pojawiło się ich trzech na łamach czasopism. Wybór mój, czyli subiektywny. Rozprawiają o sobie jako odbiorcach zwanych Czytelnikami, pokupnej idei człowieka książkowego.

Michał Paweł Markowski w „Tygodniku Powszechnym” (2006, nr 50) rozprawia nad Książką na ekranie, gdy usłyszał, że „kultura wysoka musi zniknąć z telewizji i wysokonakładowych czasopism”.
„Tygiel Kultury” (2006, nr 1–3) poświęcony w całości Postawom odsłania oblicze mediów oddanych służbie reklamy tworów zamiast produkcji kulturalnych. Dariusz Bitner poczuł się bity Pałką po głowie, będąc częścią publiczności karmionej jednosezonowymi igraszkami w stylu Kodu Leonarda da Vinci. Autor tekstu nie pomyśli o nim jako „najsłynniejszej powieści XXI wieku”...
Nie chcą zamartwiać czytelników „Opcje” 2006, nr 3. Autorzy numeru krzyczą nawet z okładki: „don't worry”. Wystąpił jednak w śląskim kwartalniku Dariusz Nowacki, zastanawiając się nad Impasem literatury na rynku. Nie jest to pierwsza tego typu prezentacja krytyków z Uniwersytetu Śląskiego. Ale o tym na końcu – w zebraniu kilkuosobowym...