Niepokalani
[Książki - glosy, myśli]
Grzegorz Ojcewicz, Skazani na trwanie. Odmieńcy XX wieku w esejach Jarosława Mogutina, Portret, Olsztyn 2007

Książka Ojcewicza, profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, układa się w fascynującą opowieść o świecie niepokornym i wykluczanym. Eseje o esejach Jarosława Mogutina (z obszernymi fragmentami przekładów) to historia ludzi, którzy zostali uznani za buntowników, to historia tych, którzy dzięki swoim prowokacjom pokazują więcej, mocniej, których działania mają ogromną siłą rażenia. Ojcewicz, pisząc o Mogutinie, tworzy jednocześnie niezwykle interesujący obraz kultury alternatywnej. Bohaterem tej opowieści jest więc nie tylko młody rosyjski pisarz, ale też m.in. Jim Morrison, Oleg Kulik, Jean Genet, Dennis Rodman czy bitnicy. To historia tych, których nazwano odmieńcami, ale także tych, którzy – jak mamy w tytule – skazani są na trwanie. Bez nich bowiem świat stałby w miejscu.
18 Dec 2007 by Tomasz Charnas

Kto bije głową o mur Kremla?
[Aktualności - zaproszenia]
Krystyna Kurczab-Redlich w krakowskim klubie Pod Jaszczurami

Zbiór Głową o mur Kremla gromadzi przejmujące, rażące autentyzmem i szczerością reportaże o życiu Rosjan. Stanowią one zapis rozpoznań i odczuć autorki zrodzonych podczas jej wielokrotnych pobytów w Rosji. Książka wprowadza w szaleńczo niejednoznaczną rzeczywistość tego kraju. Przekaz autorki jest wypadkową danych arbitralnie udostępnianych przez rosyjską propagandę oraz własnych obserwacji i wniosków. Na podstawie długoletnich obserwacji Krystyna Kurczab-Redlich tworzy ciekawy obraz postkomunistycznej Rosji, która balansuje pomiędzy niebytem a demokracją. Analizuje system władzy Putina, odbudowującego dyktaturę oraz mentalność Rosjan znoszących wszelkie trudności życiowe w imię poczucia wielkości Rosji jako mocarstwa. Autorka łamie schematy: Rosji – kraju, którego boi się Europa Zachodnia oraz Czeczenii – zaułku opanowanego przez terrorystów. Nie stroni od zadawania trudnych pytań i dementowania obiegowych opinii.
18 Dec 2007 by Tomasz Charnas

Profesor Derek Attridge w Krakowie
[Aktualności - zaproszenia]
Wykład na UJ i dyskusja wokół Jednostkowości literatury

Poloniści z Centrum Studiów Humanistycznych (Centre for Advanced Studies in the Humanities) Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wydawnictwo Universitas zapraszają na dyskusje o literaturze i horyzontach nowoczesnej myśli humanistycznej z Derekiem Attridge'em – autorem książki Jednostkowość literatury.
Znakomity literaturoznawca i teoretyk literatury wygłosi wykład otwarty dla publiczności, poprowadzi jedno z seminariów o literaturze oraz spotka się z czytelnikami właśnie opublikowanej po polsku rozprawy.
Jednostkowość literatury (Singularity of Literature) poświęcona została problemowi odrębności literatury jako specyficznej praktyki językowej i społecznej. Attridge stawia pytania o różnice między dyskursem literackim i nieliterackim, ale wychodzi poza tradycyjne podziały teoretyczne, rozpatrując tytułowe zagadnienie w kontekście etycznym.
17 Dec 2007 by Tomasz Charnas

Baśka miała fajne korale
[Książki - glosy, myśli]
Michał Witkowski, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej, Warszawa 2007

KSIĄŻKA DO CZYTANIA i SŁUCHANIA (audiobook)

W nowej pozycji Michała Witkowskiego groteskowa historia kariery i upadku właściciela lombardu, Huberta Z., staje się pretekstem do opowieści o przełomie lat 80. i 90. w Polsce, o przemianach ustroju i ludzkiej mentalności. Autor przypomina raczkujący polski kapitalizm, zapiekanki sprzedawane z przyczepy, akwizycję i podsycany przez prasę „mistycyzm” ostatnich lat XX wieku. W oczekiwaniu na mającą uderzyć w Ziemię kometę ludzie starają się jednak jakoś ułożyć sobie życie. Gdy za sprawą wchodzących na polski rynek zachodnich korporacji interesy zaczynają upadać, bogobojny bohater, natchniony cudownym widzeniem, postanawia udać się na pielgrzymkę do Lichenia. Trafia jednak zupełnie gdzie indziej, do pałacu bogatego mafiosa, który w jego życiu zaczyna odgrywać rolę analogiczną do tej, jaką Zygmunt August odegrał w biografii Barbary Radziwiłłówny...
05 Dec 2007 by Tomasz Charnas

Szwedzcy poeci w Krakowie i w Warszawie
[Aktualności - zaproszenia]
Spotkania promujące najnowszy numer dwumiesięcznika „STUDIUM”

Zimowe wydanie „Pisma o nowej literaturze” zostało poświęcone młodej poezji szwedzkiej. To pierwsza w ostatnich latach tak obszerna prezentacja twórczości poetyckiej młodych Szwedów. Monograficzne wydanie „Studium” zawiera przekłady wierszy następujących autorów: Malte Perssona, Anny Jörgensdotter, Jenny Tunedal, Liny Ekdahl, Karla Larssona, Mary Lee i Martina Högströma. Dwoje ostatnich odwiedzi Polskę, by opowiedzieć o twórczości własnej i swoich rówieśników.

KRAKÓW: 5 grudnia (środa); WARSZAWA: 7 grudnia (piątek)
05 Dec 2007 by Tomasz Charnas

<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Następne >>