W kupie
[Krytyka - artykuły i szkice]
(O) Marcie Wyce A.D. 2008

Czy nie brakuje bohaterce niniejszego tekstu powodów do radości lub dumy osobistej, przekonałbym się przeprowadzając z nią wywiad. Wydaje się to jednak niemożliwie w obecnym momencie dziejowym, więc pozostaje mi chyba szukanie odpowiedzi na pytania z czytelniczego wnętrza w samych tekstach sędziwej pani.
Świętująca 70. urodziny i kolejny jubileusz pracy naukowej profesorka UJ nie dość że w jednym roku popełniła – ku uciesze towarzyszy uczelnianych – próbę autobiografii pt. Przypisy do życia oraz zasłużyła sobie na druk retrospektywnej antologii Niecierpliwość krytyki. Studia i szkice z lat 1961–2005 (w redagowanej osobiście serii Krytyka XX Wieku), to jeszcze do interesu wydawniczego dorzucili się fani i inni piszący (interesanci). Zadedykowali oni wciąż aktywnej solenizantce księgę Literatura – punkty widzenia – światopoglądy. Prace ofiarowane Marcie Wyce (pod red. Doroty Kozickiej i Macieja Urbanowskiego, Universitas, Kraków 2008).
04 Sep 2008 by Tomasz Charnas

Pejcz na akademików krakowskich
[Krytyka - artykuły i szkice]
Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. T. Cieślak-Sokołowski, D. Kozicka, Universitas, Kraków 2007

O tym, co się działo (lub rozgrywało) podczas konferencji naukowej Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku..., zorganizowanej przez Katedrę Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ w październiku 2006 najlepiej zaświadcza wspomnieniowo-rozliczeniowy tekst Marii Cyranowicz, uczestniczki wydarzeń, opublikowany na łamach „Wakatu”. Nosił on tytuł Krytyka specjalnej troski – idealnie charakteryzujący okazjonalny bądź oficjalny przedmiot zainteresowań referentów (zawód: czytelnik na pokaz albo literaturoznawca) oraz stosunki i nieporządki na uniwerkach czy w mediach. Wydany przez Universitas tom gromadzi teksty poświęcone współczesnej krytyce wybrane spośród odczytanych w Janowicach. Nie doczekał się on jeszcze polemicznych recenzji ani szerszych komentarzy, poza wydrukowanymi ponownie w „Wakacie” klapsami i przyczynkami do dyskusji. Ostatnie formy ekspresji zresztą wystąpiły podczas tegorocznych „Manifestacji poetyckich”. A należałoby przygotować bicz albo pejczyk do odpowiedniego potraktowania kilku współautorów publikacji przed lekturą!
03 Sep 2008 by Tomasz Charnas

Impuls do zaraźliwej krytyki (Klejnockiego)
[Krytyka - artykuły i szkice]
Jarosław Klejnocki, Literatura w czasach zarazy. Szkice i polemiki, Warszawa 2006


Muszę przyznać, że po otwarciu książki Jarosława Klejnockiego wpadłem w pasję... czytania. Połączoną jednak z żądzą polemiki! Wyrazów niewiedzy lub jej nadmiaru od polonisty z Uniwersytetu Warszawskiego nieraz miałem dosyć w trakcie dziewiczej lektury jego szkiców. Co zatem pocznie czytelnik obdarzony przez Prószyńskiego i Spółkę prawie 300-stronicowym zbiorem artykułów, recenzji i analiz na „stałym, klejnockim poziomie”? Odpowiadam, proszę:

– Myśl i czytaj więcej/inaczej niż autor, a potem dyskutuj o stawianych przez krytyka tezach.
29 May 2006 by Tomasz Charnas

Impuls do zaraźliwej krytyki (Klejnockiego)
[Krytyka - artykuły i szkice]
Jarosław Klejnocki, Literatura w czasach zarazy. Szkice i polemiki, Warszawa 2006


Muszę przyznać, że po otwarciu książki Jarosława Klejnockiego wpadłem w pasję... czytania. Połączoną jednak z żądzą polemiki! Wyrazów niewiedzy lub jej nadmiaru od polonisty z Uniwersytetu Warszawskiego nieraz miałem dosyć w trakcie dziewiczej lektury jego szkiców. Co zatem pocznie czytelnik obdarzony przez Prószyńskiego i Spółkę prawie 300-stronicowym zbiorem artykułów, recenzji i analiz na „stałym, klejnockim poziomie”? Odpowiadam, proszę:

– Myśl i czytaj więcej/inaczej niż autor, a potem dyskutuj o stawianych przez krytyka tezach.
29 May 2006 by Tomasz Charnas