Młoda literatura w Internecie
[przyJAciele]
31 Mar 2007 by Tomasz Charnas

poRUSZENIE – czasopisma literackie roczników 70. i 80.
[przyJAciele]
Szukaj±c pojemnej formuły opisu dla czasopism literackich roczników 70. i 80., potraktuję przedmiot zainteresowań krótk± niby-definicj±... Widzę je bowiem jako miejsce debiutu, kolejnych publikacji i jakkolwiek rozumianej promocji autorów poezji, prozy, eseistyki oraz krytyki literackiej i recenzenctwa. [...]
Moje rozważania skupiaj± się na profilu periodyków, programie oraz zasługach dla promocji przedstawicieli roczników 70. i 80. Tytuły zostały podzielone na dwie grupy – ze względu na ważno¶ć w promowaniu i kształtowaniu trendów w młodej literaturze. Obszern± charakterystykę zamie¶ciłem przy tytułach, maj±cych duże zasługi („FA-art”, „Lampa”, „Portet” „Pro Arte”, „Studium”, „Topos”) , a krótkie informacje o takich, którzy po prostu s±/byli, a mogli/by się wykazać póki czas (pozostali). W roztrz±saniach interesuje mnie przede wszystkim profil ich działalno¶ci, miejsce powstawania i zakres geograficzny, charakter ¶rodowiskowy, towarzyski lub programowy.
25 Mar 2007 by Tomasz Charnas