Etapy poznania (Dariusz Pado)
[Książki - glosy, myśli]
Dariusz Pado, Radosław Wiśniewski, Raj/Jar, Nowa Ruda 2005
Dariusz Pado, Peryferie raju, Warszawa 2005 (Biblioteka Nocy Poetów)


Poezja Dariusza Pado próbuje uchwycić relacje między przeszłością a teraźniejszością, przenikanie się ich widzenia w świadomości osobnika przemierzającego czasy i przestrzenie – raz bliższe, raz dalsze. Warszawiak porusza kwestię doświadczenia zbiorowości, powstawania w niej drażliwych miejsc, o których mówić najtrudniej. Pado sprawdza możliwość szukania sensu opisanych już zaszłości na utartych szlakach mentalnych (co zwykle wiąże się z brakiem samodzielnego drążenia, badania uobecniających się śladów przynależności grupowej), ale próbuje też jednostkowego, mocno sprywatyzowanego mówienia o wchodzeniu na kolejne etapy poznania: własnego i cudzego życia.
25 Jun 2007 by Tomasz Charnas

Długa droga do (własnego) domu
[Recenzje - proza]
Yossi Avni, Ciotka Farhuma nie była dziwką, przeł. Kwiatkowski, Warszawa 2007

W Ciotce Farhumie porzucony bohater-narrator tworzy wielki monolog wspomnieniowo-rozliczeniowy, dedykowany utraconemu Arikowi i ich (za)przeszłej miłości. Precyzyjnie odtwarza wspólne doświadczenia – święta i zawody.
Opowiadane dzieje złączonych łańcuchem zależności emocjonalnych mężczyzn rozgrywają się w naprawdę istniejących miejscach, od ogarniętego konfliktami Izraela, przez nękaną równie intensywnymi wojnami byłą Jugosławię, po zaskakujące (otwartością i podejściem do „innych” czy „obcych”), popkulturowe Niemcy. Avni odnotowuje chwile groźnej podróży przez Bałkany, maluje portrety bliskich osób i pejzaże ojczystej krainy, odtwarza momenty zjednoczenia z członkami rodziny (jedyna prawdziwa wspólnota?), wracając do zmysłowych zapachów i smaków dzieciństwa (kuchnia mamy), uwiecznia etapy męsko-męskiego związku. Jego historia mieni się różnymi odcieniami emocjonalnymi, tonami i kodami literackimi.
21 Jun 2007 by Tomasz Charnas

Spotkanie z Michałem Zantmanem w Krakowie
[Aktualności - zaproszenia]
Krajobraz z atramentowym wieczorem.

Klub LOKATOR (ul. Krakowska 27)
zaprasza na wieczór autorski Michała Zantmana
i promocję książki Krajobraz z atramentowym wieczorem.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 19 czerwca, o godz. 20.00.
Rozmowę z autorem przeprowadzi Tomasz Charnas.
18 Jun 2007 by Tomasz Charnas

Zaklęte światy
[Książki - glosy, myśli]
Aleksander Kościów, Świat nura, Warszawa 2006

Świat nura to jedna wielka zagadka, fabularna i metanarracyjna. Wzbogacił ją autor niezwykłym kodem językowym, autotematyzmem jako kluczem do powieści – pierwszym szyfrem do złamania „bytowej topografii”. Literackiej intrydze towarzyszą zaś: wątek miłosny, niepokojące spotkania, komplikujące trwanie i namysł wyrwy w pamięci. Wybrane ciągi zdań (płynących jak ledwo ogarniany strumień świadomości) i wydarzeń (pobyt u tubylców) tylko pozornie nie są związane z Arrlo. Jest to zależność oddana zanurzeniem postaci w konstrukcji świata przedstawionego. Odkrywanie podstępnych zamierzeń i narracyjnych mistyfikacji Kościowa zajmuje jednak sporo czasu. Czytelnik stopniowo znajduje kolejne tropy, jakby otwierał szkatułki, a w nich musiał odnaleźć sens intryg, fabuł, alternatywnych scenariuszy wydarzeń wokół osoby antykwariusza. Ujawnię tylko, że prawdopodobnie zafundowała mu je, tak samo jak czytelnikom, niejaka Padme Feugo...
15 Jun 2007 by Tomasz Charnas

Krok w krok
[Książki - glosy, myśli]
Maciej Sawa, rok $ roki, Olkusz 2006

Tytuł rok $ roki zaintrygował mnie. Sugeruje związek z rytuałami przejścia, robienia kroku do przodu (tu: samopoznania, czyli wiedzy subiektywnej) zamiast cofania się (w formule pustych roztrząsań wobec zasłyszanych czy sugerowanych przez innych kwestii). Przypomina nawet o kosztach tej transakcji symbolem waluty pomiędzy wyznacznikami początku i końca.
Topika przekraczania stanów ciała igrającego z duszą nie opuszcza wypowiedzi Macieja Sawy pomieszczonych we wspomnianym tomie. Co ważne, zestawienie w tytule rzeczownika liczby pojedynczej („rok”) i jego nieprawidłowej postaci w liczbie mnogiej („roki” zamiast „lata”) winien służyć jako ostrzeżenie: utwory z książki są rozpisane na dwa nie zawsze poprawne ani z pozytywnym wydźwiękiem współgrające ze sobą głosy. Będzie dochodziło do ponadjednostkowych napięć, targania i wyzywania się.
14 Jun 2007 by Tomasz Charnas

<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Następne >>