*** (Usiadł Charnas na Parnasie)
Usiadł Charnas na Parnasie
Złożył dłonie na... słowniku
Spostrzegł nagle, po niewczasie,
Że słowników jest bez liku
I odkryciem tym zdumiony
Zbiegł z Parnasu po¶ród wzruszeń
I na ¶wiata cztery strony:
Własny słownik stworzyć muszę!

(Maciek Miller)

Maćku,

„szalony i nieokiełznany purysta interpunkcyjno- -edytorski” dziękuje za limeryczny podarek.

T.Ch.