FelieTONy jak się patrzy
[FELIEtonY]
W tym miejscu będ± się pojawiać moje pisma ulotne, impresje notowane pod wpływem chwili lub z długotrwałych bol±czek namysłu. Powstaj± one za sprawk± żywiołów towarzysz±cych życiu literackiemu i prywatnemu – osobnika pogr±żonego tak w lekturach, jak w odbieraniu pozatekstowego ¶wiata. Tropię paradoksy i zjawiska, krytycznie przygl±dam się starym i młodym. Czuwam. I wy trwajcie po¶ród felietonowych uczynków moich. Albo je odrzućcie.
16 Sep 2006 by Tomasz Charnas

<< Poprzednie 1 2 3 Następne >>