LEM czuwa(ł)

Stanisław Lem, Rasa drapieżców. Teksty ostatnie, wybór i posłowie Tomasz Fijałkowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006

Wydawnictwo Literackie twierdzi, że ksi±żka jest zbiorem krwistych, ironicznych i bezlitosnych felietonów pisanych przez mistrza w 2005 i 2006 roku do „Tygodnika Powszechnego”. Lem nie oszczędza w swoich felietonach nikogo: ani polityków, ani mód literackich, ani tak zwanych „opiniotwórczych ¶rodowisk”. Ksi±żka jest wyj±tkowym zbiorem opinii, pogl±dów i obserwacji, dotycz±cych polskich, europejskich i ¶wiatowych trendów.