Mini vs maxi (albo: maksymalista kontra minimalizm)
[DO historii LITERATURY]
Literary minimalism po polsku

Termin minimalizm nie jest polskim wymysłem. Użyto go najpierw w amerykańskim literaturoznawstwie, w latach 80. XX wieku. Miał on się stać pomocny do opisu dzieł z kręgu Nowego Realizmu.
Nazwa New Realism określa w historii literatury Stanów Zjednoczonych literaturę zaangażowaną w kwestie społeczne i moralne, taką, która byłaby zrozumiała dla większości czytelników. Doszli w niej do głosu autorzy ograniczający się do tworzenia dokumentacji rzeczywistości. Ta tendencja przede wszystkim łączyłaby znany z Ameryki literary minimalism z polskim – nieustalonym jeszcze, ale będącym następstwem literatury zaangażowanej XXI wieku – wzorcem, jaki ma zostać wypracowany na oczach czytelników najnowszej i młodej literatury polskiej.
(Informowano i dyskutowano o tym podczas minifestiwalu literackiego „Minimalizm” 2006, który zainicjował przejęcie terminu do polskiej krytyki jako kategorii pomocnej do opisu literatury najnowszej).
26 Jun 2007 by Tomasz Charnas

Artziny – wyrazy czasem piśmiennej młodości
[DO historii LITERATURY]
Czym jest artzin (art magazine)? Mówiąc najprościej: to pismo robione własnym sumptem przez zapalonych literatów bądź propagatorów jakiegoś zjawiska [...], druk ulotny, nielegalny. Ale też rodzaj czasopisma alternatywnego, będący – co ważne dla roczników 70. – wyrazem buntu przeciwko dominującemu dyskursowi, sprawdzonym obiegom literackim, selekcji tematów i osób młodych w mediach wysokonakładowych czy zinstytucjonalizowanych. Redaktorzy i autorzy zinów świadomie i celowo występują poza oficjalnym obiegiem artystycznym, publicystycznym. Obecnie można uznać ich działalność za skończoną – zastąpiły je mniej lub bardziej profesjonalnie przygotowywane pisma i witryny internetowe. Gatunek zwany artzinem jest na wymarciu. Ślady i wyrazy ostatniego tchu można znaleźć w sieci w postaci plików do ściągnięcia.
18 Mar 2007 by Tomasz Charnas

Banalizm – w młodej literaturze?
[DO historii LITERATURY]
Termin „banalizm” wprowadził do krytycznego obiegu Paweł Dunin-Wąsowicz. Według pomysłodawcy miałby on oznaczać „nurt w najnowszej literaturze polskiej przejawiający się celowym pisaniem tekstów nieinteresujących”. Określenie zostało użyte (a właściwie dopisane przez szefa Lampy i Iskry Bożej) jako nadtytuł (Banalizm?) tłumaczenia tekstu Michaela Fleischera Overground..., który wieńczył okazjonalnie wydaną antologię Xerofuria. Niemiecki badacz polskiej literatury alternatywnej scharakteryzował w nim jeden z obszarów twórczości zinowej i dał przyczynek do Duninowego pojęcia.
18 Mar 2007 by Tomasz Charnas

<< Poprzednie 1 2 Następne >>