Nic nie boli tak jak życie polityka

Przegl±d czasopism: „Odra” 2006, nr 9–12; 2007, nr 1–2Wybory skończone, ananasy z klasy politycznej nie... Co wymaga dodatkowych komentarzy – mogłoby się wydawać po lekturze prasy codziennej i poznaniu rewelacji z telewizji czy Internetu. Nadwi¶lański lud stawia wci±ż pierwsze kroki w IV RP, nie mog±c uwierzyć, że ona... nie staje się! Z czyjej winy?! Na to pytanie spróbuję nie odpowiedzieć, przeczytawszy publicznie wyimki wrocławskiego miesięcznika „Odra”.
Redakcja ostatnie numery 2006 i pierwszy w nowym roku po¶więciła w dużym stopniu politykom, zanikaniu postaw obywatelskich w¶ród Polaków, kaczyzmowi w kraju, blogowej wymowie kandydatów na urzędy i już je piastuj±cych, a wszystko przyprawione tłumaczeniami chociażby Richarda Rorty'ego czy Petera Sloterdijka (Krytyka cynicznego rozumu). Zaprawdę powiadam wam, gorzkich łez w u/¶miechu warte!

[...]